top of page

יוגה אווירית לילדים

יוגה אווירית לילדים חוויה ייחודית של כיף ומודעות לילדים שלא תמצאו בשום מקום אחר.


מטרת היוגה האווירית היא לפתח בילד מודעות עצמית גבוהה יותר לעצמו ולאפשר לו לשפר יכולות קיימות ומתפתחות בגופו ובנפשו. הדבר מושג על ידי פעילות משחקית מגוונת המתבצעת בערסלי משי.

 

בעת תרגול הילדים חווים את הסביבה ואת עצמם מזוויות שונות שאינן זמינות להם ביום יום. הסתכלות שונה זו מסייעת לעורר ולפתח אינסטינקטים מולדים שעם התפתחות הגוף ולאורך זמן נמוגים ונשכחים.


התרגול מאפשר לילד לרכז את תשומת ליבו למתרחש בגופו ולרגשות המתעוררים בו בעקבות העבודה. עבודה פנימית כזו מעודדת התגמשות של הגוף, המוח ומאפשרת התפתחות של תפיסת עולם גמישה וזורמת יותר.


האתגרים שמעמיד התרגול בפני המתרגלים מסייעים לילד ולהורה להאמין בכוחות הפנימיים של הילד ולבנות בו אמונה עצמית ביכולות שלו להצליח פיזית ורגשית.


דרך שימוש בערסל ובמגוון התנועות שהוא מאפשר אנחנו פותחים דלת לנפשו של הילד ונותנים לו הזדמנויות ייחודיות לחוות את עצמו ואת העולם בדרך בלתי שגרתית
התרגילים בערסלים הינם בטוחים ומתאימים במיוחד לגופם המתפתח של ילדים.


התרגול מתבצע בהנחיה והשגחה של מדריכים מוסמכים.

bottom of page